Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Дата: 20.06.2022 11:00
Кількість переглядів: 19

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ № ____

 

с. Терешки, Полтавський район Полтавської області                              20 червня 2022 року

 

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 31728762), в особі начальника Макаренко Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з однієї сторони, та Індивідуальний споживач, який є співвласником багатоквартирного будинку, власником індивідуального (садибного) житлового будинку і приєднався до умов цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

 1. Предмет договору

 

1.1.  Виконавець надає послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, на підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області згідно Протоколу № 1 від 13.06.2022р., та на підставі рішення Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області від 17.06.2022 № 71,  а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).

2. Перелік послуг

2.1.Виконавець надає Споживачу послуги з вивезення твердих побутових відходів.

  1. Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів проводиться за контейнерною схемою.
  2. При застосуванні контейнерної схеми Виконавець зобов’язується виставляти контейнер зі

сміттям ємністю не більше 0,75 м.куб. згідно графіку в місці, погодженому з органами місцевого самоврядування.

2.4.Для вивезення великогабаритних, ремонтних і рідких відходів застосовуються спеціально обладнані транспортні засоби за окремим замовленням.

2.5.Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи,

санітарних норм або норм затверджених місцевим самоврядуванням і Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.

  1. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для

перевезення відходів, визначаються Виконавцем.

 1. Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг.
  1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених

 рішенням 19 сесії 7 скликання Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської  області від 20.03.2020р. та постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

3.2.Норми утворення твердих побутових відходів для населення, що вивозяться від споживачів на звалище, затверджені рішенням 19 сесії 7 скликання Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської  області від 20.03.2020р. Норми, затверджені згідно рішення, використовуються для розрахунку тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, розміщені на  сайті місцевого самоврядування Терешківської сільської ради  http://tereshkivska.gromada.org.ua/.                                      

  1. Розрахунок вартості послуг здійснюється згідно з додатком 3 до Правил надання послуг з

вивезення твердих побутових відходів та у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням 19 сесії 7 скликання Терешківської сільської ради  Полтавського району Полтавської області від 20.03.2020р. і становить 12  грн. 70  коп. на одну фактично проживаючу особу.    

  1. Плата за послуги на одного абонента розраховується за формулою:  (А * В) = місячний платіж

А – вартість послуги на одну фактично проживаючу особу;

В –  кількість фактично проживаючих осіб.

  1. Тариф за послуги Виконавцем встановлюється з розрахунку 12 грн. 70 коп. (дванадцять   грн.70

коп.), в т. ч. ПДВ за місяць, на одного фактично проживаючого мешканця.

  1. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи

встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору.                        

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це будь-яким зручним каналом комунікації.

Оплата послуг.

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

4.2. Споживач вносить платіж не пізніше 10 числа періоду, що настає за розрахунковим.

4.3. Послуги оплачуються через установи банків або в безготівковій формі.

4.4. Плата за послуги Виконавця вноситься на поточні рахунки Виконавця  КП «ЖЕО»

р/р UA803314890000026003088054001 в ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489,  код ЄДРПОУ 31728762, р/р UA903052990000026000021211611 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299, код ЄДРПОУ 31728762.

4.5. У разі необхідності  Виконавець здійснює в 30-тиденний строк перерахунок вартості фактично наданих послуг та повідомляє Споживачеві про його результати.

4.7. У разі зміни вартості послуги Виконавець повідомляє Споживачеві не пізніше ніж за 15 днів із зазначенням причин і відповідних підстав. Таке повідомлення публікується на сайті місцевого самоврядування Терешківської сільської ради  http://tereshkivska.gromada.org.ua/.                                       4.8. Споживач  здійснює розрахунки за спожиті послуги за новими тарифами та новими нормами з моменту їх введення згідно чинного законодавства.                                                                                                    4.9. Наявність пільг, передбачених законодавчими актами, необхідно підтвердити наданням копій відповідних  документів Виконавцю.

5. Права та обов’язки Споживача.

5.1. Споживач має право:

5.1.1. Одержання без додаткової оплати інформації про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

5.1.2. Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем внаслідок ненадання або надання Послуг не в повному обсязі;

5.1.3.   Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у 10-денний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4. Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;

5.1.5. На перевірку кількості  та  якості  послуг  у встановленому законодавством  порядку;

5.1.6. Зменшення розміру плати за Послуги в разі недотримання графіку вивезення відходів;

5.1.7. Не сплачувати вартість  послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів сім’ї понад 30 календарних  днів,  за умови відповідного звернення та документального підтвердження, що підтверджує його відсутність – довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання.

5.2. Споживач зобов’язується:

5.2.1. Оплачувати в установлений договором строк  послуги, надані йому за Договором;

5.2.2. Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором;

5.2.3. Визначати разом з Виконавцем місце розташування ємності (пакетів) згідно рішення виконаного комітету або згідно схеми санітарної очистки населеного пункту.  Створювати умови для вільного доступу до таких місць;

5.2.4. Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених недоліків, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

5.2.5. Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм;

5.2.6. Письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події.

6. Права та обов’язки Виконавця.

6.1. Виконавець має право:

6.1.1. Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;

6.1.2. Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Замовника, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6.1.3. Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміни, які можуть впливати на виконання Договору Сторонами;

6.1.4. Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.

6.1.5. У разі порушення Споживачем умов Договору звертатися до суду.

6.2. Виконавець зобов’язується:

6.2.1. Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із вимогами чинного законодавства та умовами Договору.

6.2.2.   Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарні норми і правила, Правила надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджені Кабінетом Міністрів України та цього Договору;

6.2.3. Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.4. Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

6.2.5. Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Замовника у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

6.2.6. Прибувати протягом 5-ти днів на виклик Споживача і усувати протягом 15-ти календарних днів недоліки. У разі коли недоліки не усунено, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;

6.2.7. Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачу внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі.

7. Відповідальність сторін за невиконання умов договору.

7.1. Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:

7.1.1. Несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом;

7.2. Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1. Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

7.2.2. Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом.

8. Розв’язання спорів.

8.1. Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2. Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.

8.3. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4. Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.5. У разі неприбуття представника Виконавця у 5-денний строк або його відмови від підпису, акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три представника Споживача або виборна особа органу самоорганізації населення.

8.6.      Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом п’яти  робочих днів з моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі порушення його умов в результаті дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

10. Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови.

10.1. Даний Договір укладається з урахуванням вимог ч.3 ст.205, ст.ст. 631, 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами.

Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на наступний період.

10.2. Якщо будуть внесені зміни до редакції даного Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті місцевого самоврядування Терешківської сільської ради http://tereshkivska.gromada.org.ua, не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

11. Прикінцеві положення.

11.1. Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», безстроково здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням цього Договору.

11.2. Умови цього Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3. Даний договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою КМУ від 10.12.2008р. №1070.

11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11.5. Текст Договору постійно доступний Споживачам в мережі Інтернет на сайті місцевого самоврядування Терешківської сільської ради http://tereshkivska.gromada.org.ua.

 

                   12. Реквізити Виконавця

                                                              

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація»

Терешківської сільської ради 

Полтавського району Полтавської області

Україна, 38762, Полтавська область, Полтавський район, 

с. Терешки, вул. Шевченка 12/1

тел. диспетчерської служби: 

050 07 17 022,  068 62 89 520

факс: 0 (532) 55-30-25 E-mail: kp-jeo@i.ua

ЄДРПОУ 31728762

р/р UA803314890000026003088054001

 в ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489

 

 

Від імені Виконавця:  Олександр Макаренко

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь