Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Інформаційні та технологічні картки послуг з надання пільг та субсидій населенню

Дата: 25.08.2023 11:12
Кількість переглядів: 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023501


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

послуги з призначення пільги на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

Інформація про суб’єкта надання послуги

1

Місцезнаходження

вул. Соборності, 66, м. Полтава, 36014

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00

П’ятниця: з 8:00 до 15:45

3

Телефон, адреса електронної пошти, інформаційної сторінки вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал), офіційний вебсайт

Телефон: (0532) 56-24-30

Факс: (0532) 56-25-69

E-mail: gu@pl.pfu.gov.ua

Офіційний вебсайт: https://portal.pfu.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4

Закони України

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Закон України «Про музеї та музейну справу»;

Закон України «Про захист рослин»;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»;

Закон України «Про Державну кримінальновиконавчу службу України»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про культуру»;

Кодекс цивільного захисту України;

Бюджетний кодекс України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій»;

постанова Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436

Умови отримання послуги

7

Підстава для отримання

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України

8

Документ, що подається

Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу (далі – заява);

довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі

9

Спосіб подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою:

в паперовій формі (при особистому зверненні або поштовим відправленням);

в електронній формі через вебпортал, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). До заяви додаються скановані копії документів, які

відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів)

10

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно

11

Строк надання

Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Пільги не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї;

в житловому приміщенні надаються послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та використання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення

13

Результат надання послуги

Надання пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу / відмова у наданні пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу

14

Способи отримання відповіді (результату)

Уповноважений орган інформує заявника письмово або через особистий кабінет на вебпорталі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023 501


 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

послуги з призначення пільги на придбання твердого та рідкого пічного

побутового палива і скрапленого газу

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

1

Прийняття:

1. Заяви про  надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою згідно із додатком до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України №373 від 17 квітня 2019 року (із змінами);

2. Декларації про доходи сім`ї пільговика згідно із додатком до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньо-місячного сукупного доходу сім`ї, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України №389 від 04 червня 2015 року (із змінами);

3. Довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі;

4. Інших необхідних для прийняття об`єктивного рішення документів та/або відомостей  (акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи; відомості щодо майнового стану, додаткових джерел для існування, тощо)

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

Протягом робочого дня (в день прийому документів)

2

Формування електронної заяви та направлення  заповненої електронної реєстраційної картки-заяви до уповноваженого органу для перевірки та  прийняття рішення.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом одного робочого дня

3

Прийняття рішення про надання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу або відмову у наданні пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу в підсистемі Пенсійного фонду України спеціалістами з призначення субсидій.

Головний/провідний спеціаліст Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

В

протягом 10 днів з дня подання зазначених документів

4

Повідомлення:

про надання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу;

про відмову у наданні пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом 3 календарних днів з дня його прийняття

 

Порядок оскарження результату надання послуги: відповідно до чинного законодавства.

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023 501


 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

послуги з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

Інформація про суб’єкта надання послуги

1

Місцезнаходження

вул. Соборності, 66, м. Полтава, 36014

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00

П’ятниця: з 8:00 до 15:45

3

Телефон, адреса електронної пошти, інформаційної сторінки вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал), офіційний вебсайт

Телефон: (0532) 56-24-30

Факс: (0532) 56-25-69

E-mail: gu@pl.pfu.gov.ua

Офіційний вебсайт: https://portal.pfu.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4

Закони України

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

Закон України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою»;

Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

Закон України «Про освіту»;

Закон України «Про Службу безпеки України»;

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Закон України «Про захист рослин»;

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань»;

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»;

Закон України «Про охорону дитинства»;

Закон України «Про соціальний захист дітей війни»;

Закон України «Про культуру»;

Закон України «Про музеї та музейну справу»;

Основи законодавства України про охорону здоров’я;

Кодекс цивільного захисту України;

Бюджетний кодекс України

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування»;

постанова Кабінету Міністрів України від  04 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»;

постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 «Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436

Умови отримання послуги

7

Підстава для отримання

Звернення громадян, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до законів України

8

Документ, що подається

Заява про надання пільг на оплату житловокомунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу (далі – заява)

9

Спосіб подання документів

Заява подається особою:

в паперовій формі (при особистому зверненні або поштовим відправленням);

в електронній формі через вебпортал, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія), офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису). До заяви додаються скановані копії документів, які

відповідають оригіналам документів та придатні для сприйняття їх змісту (мають містити чітке зображення повного складу тексту документа та його реквізитів)

10

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно

11

Строк надання

Суму пільги органи Пенсійного фонду України розраховують до 25 числа кожного місяця

12

Перелік підстав для відмови у наданні

Пільги не надаються, якщо:

заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному  автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, якщо пільги надаються залежно від доходу сім’ї

13

Результат надання послуги

Надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг / відмова у наданні пільги на оплату житлово-комунальних послуг

14

Способи отримання відповіді (результату)

Уповноважений орган інформує заявника письмово або через особистий кабінет на вебпорталі

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023501


 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

послуги з надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

1

Прийняття:

1. Заяви про  надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою згідно із додатком до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України №373 від 17.04.2019 (із змінами);

2. Декларації про доходи сім`ї пільговика згідно із додатком до Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньо-місячного сукупного доходу сім`ї, затвердженого постано-вою Кабінету Міністрів України №389 від 04.06.2015 (із змінами);

3. Інших необхідних для прийняття об`єктивного рішення  документів та/або відомостей  (акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи; відомості щодо майнового стану, додаткових джерел для існування, тощо)

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

Протягом робочого дня (в день прийому документів)

2

Формування електронної заяви та направлення  заповненої електронної реєстраційної картки-заяви до уповноваженого органу для перевірки та  прийняття рішення.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом одного робочого дня

3

Прийняття рішення про надання пільг на  оплату житла, комунальних послуг або відмову у наданні пільг  на  оплату житла, комунальних послуг в підсистемі Пенсійного фонду України спеціалістами з призначення субсидій.

Головний/провідний спеціаліст ГУ ПФУ

В

протягом 10 календарних днів з дня подання зазначених документів

4

Повідомлення:

про надання пільг на оплату житла, комунальних послуг;

про відмову у наданні пільг на оплату житла, комунальних послуг.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом 3 календарних днів з дня його прийняття

5.

Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги можуть бути оскаржені

Органи судової влади

В

Протягом 6 місяців (ч.2 ст.122  Кодексу адміністративного судочинства)

 

Порядок оскарження результату надання послуги: відповідно до чинного законодавства.

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023501

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

послуги з надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

Інформація про суб’єкта надання послуги

1

Місцезнаходження

вул. Соборності, 66, м. Полтава, 36014

2

Інформація щодо режиму роботи

Понеділок – четвер: з 8:00 до 17:00

П’ятниця: з 8:00 до 15:45

3

Телефон, адреса електронної пошти, інформаційної сторінки вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал), офіційний вебсайт

Телефон: (0532) 56-24-30

Факс: (0532) 56-25-69

E-mail: gu@pl.pfu.gov.ua

Офіційний вебсайт: https://portal.pfu.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4

Закони України

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»;

постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1156 «Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії»;

постанова Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 632 «Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»;

постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 214 «Деякі питання надання державної соціальної допомоги на період ведення воєнного стану»;

постанова Кабінету Міністрів України від 07 березня 2022 року № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану»;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 356 «Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій»

6

Акти центральних органів виконавчої влади

Постанова правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», зареєстрована в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436

Умови отримання послуги

7

Особи, які мають право на отримання послуги

1) які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);

2) які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди) житла (далі – орендарі), за рішенням суду, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, у разі, якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

3) які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами

8

Підстава для отримання

Звернення

9

Перелік необхідних документів

1) заява про призначення та надання житлової субсидії (далі – заява);

2) декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі – декларація);

3) довідки про доходи – у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня у ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом уповноваженого органу. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності).

Для осіб, які звернулись за задекларованим місцем проживання:

договір найму (оренди) житла (у разі наявності);

довідка внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності);

рішення суду (у разі наявності).

Документи, що дають право вважати, що зареєстрована особа фактично не проживає за місцем своєї реєстрації:

довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, у тому числі легалізовані в Україні документи про набуття страхового стажу в іншій країні;

довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні;

рішення суду про оголошення особи померлою або про визнання особи безвісно відсутньою чи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи (такий акт складається посадовою особою виконавчого органу та передається до уповноваженого органу);

5) інші документи, які відповідно до Положення необхідні для розгляду питання по суті (у разі потреби)

10

Спосіб подання документів

Заява та необхідні документи подаються особою:

в паперовій формі (при особистому зверненні або поштовим відправленням);

в електронній формі через вебпортал, мобільний додаток Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (далі – Портал Дія), офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також інформаційні системи Мінсоцполітики (з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису)

11

Платність (безоплатність) надання

Надається безоплатно

12

Строк надання

10 календарних днів з дня подання необхідних документів та надходження інформації, необхідної для призначення житлової субсидії

13

Перелік підстав для відмови в призначенні

Житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний період), якщо:

 

1) загальна площа житлового приміщення перевищує:

130 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку;

230 кв. метрів для індивідуальних будинків.

Зазначені вимоги не застосовуються до житлових приміщень:

дитячих будинків сімейного типу;

прийомних сімей;

багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування;

житлових приміщень, на які оформлено два і більше окремі особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг, за умови, що загальна площа частини або окремого житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 130 кв. метрів для квартири, 230 кв. метрів для індивідуального будинку;

житлових приміщень, якими забезпечено за рахунок державного чи місцевого бюджету осіб з інвалідністю з ураженнями опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках;

 

2) будь-хто зі складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства має у власності:

транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

більше ніж один транспортний засіб, що підлягає реєстрації в установленому законодавством порядку, з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються мотоцикли, вартість яких на дату набуття права власності не перевищує чотирьох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, з якого призначається субсидія, самостійно зібрані транспортні засоби, транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу;

 

3) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді:

за інформацією ДПС, Пенсійного фонду України, у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії;

нарахований їм середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії;

ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім військовослужбовців, а також осіб, щодо яких наявна заборгованість роботодавця зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, або осіб, які відповідно до законодавства звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);

такі особи перебували за кордоном сукупно більше 60 днів; до 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном – протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування;

 

4) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень:

купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) (крім житла, отриманого або придбаного за рахунок державного чи місцевого бюджету);

іншого нерухомого майна;

транспортного засобу (механізму);

цінних паперів та інших фінансових інструментів, віртуальних активів (у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

будівельних матеріалів;

інших товарів довгострокового вжитку;

оплатив (одноразово) будь-які роботи або послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному в пункті 10 Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування);

платіж (платежі), що випливає з правочинів, за якими передбачено набуття майнових прав на нерухоме майно та/або транспортні засоби (механізми) (крім об’єктів спадщини та дарування);

внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації;

благодійну діяльність (виключно у вигляді сплати коштів);

надання поворотної / безповоротної фінансової допомоги, позики;

 

5) уповноваженим органом отримано інформацію про наявність простроченої понад три місяці (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує 40 неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії (крім заборгованості за послугу з постачання та розподілу природного газу, що нарахована виконавцем комунальної послуги з посиланням на рішення суду щодо норм споживання природного газу побутовими споживачами у разі відсутності лічильників газу та у зв’язку з приведенням об’ємів використаного природного газу побутовими споживачами до стандартних умов).

Відповідна норма не застосовується під час призначення субсидії громадянам на наступний період у разі, якщо Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам.

Якщо, за даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, виконавцем послуги з постачання та розподілу природного газу (всупереч рішенням зазначеної Комісії щодо заборони під час здійснення комерційних розрахунків за використаний побутовими споживачами природний газ приводити об’єми такого газу у відповідність із стандартними умовами) відповідні нарахування проведено, заборгованість за таким виконавцем не враховується;

 

6) громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу уповноваженого органу або не сплачує суми до повернення, визначені уповноваженим органом;

 

7) у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів яких погашається частинами за рішенням суду, осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти, осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою);

 

8) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла:

яке належить на правах спільної сумісної або часткової власності;

на яке оформлено право на спадщину, за умови, що жодне із житлових приміщень, яке перебуває у власності, у тому числі на яке оформлено право на спадщину, не здається в оренду, що підтверджується актом обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства;

розташованого в сільській місцевості, селищах міського типу, на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;

знищеного / непридатного для проживання внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, або з інших причин, за наявності відповідної інформації у Державному реєстрі майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або за умови подання

документального підтвердження від органів місцевого самоврядування такого факту знищення / пошкодження житлового приміщення (квартири, будинку);

отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Інформація про наявність (відсутність) у власності зазначених осіб житлових приміщень зазначається у декларації.

 

9) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, або облігації внутрішньої державної позики на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень, про що зазначається в декларації;

 

10) будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень

14

Результат надання послуги

Призначення житлової субсидії / непризначення житлової субсидії (якщо, за результатами розрахунку житлової субсидії, її розмір має нульове або від’ємне значення) / відмова в призначенні житлової субсидії

15

Способи отримання відповіді (результату)

Про прийняте рішення про призначення / непризначення / відмову в призначенні житлової субсидії орган Пенсійного фонду України повідомляє заявнику протягом трьох календарних днів з дня його прийняття.

Орган Пенсійного фонду України самостійно обирає форму повідомлення про призначення / непризначення житлової субсидії (в паперовому або електронному (за наявності адреси електронної пошти) вигляді та спосіб для повідомлення (особиста бесіда, поштовий зв’язок, смсповідомлення, електронні засоби зв’язку, електронна пошта (за наявності), повідомлення через вебпортал або через Портал Дія.

Про відмову в призначенні житлової субсидії орган Пенсійного фонду України інформує заявника в паперовій формі з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення або через вебпортал чи Портал Дія.

У період дії воєнного стану в Україні уповноважений орган може повідомляти заявнику про прийняте рішення в телефонному режимі із внесенням відповідного запису до окремого журналу реєстрації інформування заявників, у якому зазначається:

номер рішення уповноваженого органу;

номер телефону заявника;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) заявника;

прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) посадової особи, яка здійснювала інформування;

дата та час телефонного дзвінка

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Пенсійного фонду України

в Полтавській області

24.04.2023501

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

 

 послуги з надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

 

Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

 

№ п/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Дія

(В, У, П, З)

Термін виконання

1

Прийняття:

1. Заяви про  призначення (перерахунок) житлової субсидії у грошовій готівковій формі для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива за формою згідно із додатком 1 постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року (із змінами);

2. Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії від заявника згідно із додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України №848 від 21 жовтня 1995 року (із змінами);

3. Інших необхідних для прийняття об`єктивного рішення  документів та/або відомостей  (акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи; відомості щодо майнового стану, додаткових джерел для існування, тощо)

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом робочого дня (в день прийому документів)

2

Формування електронної заяви та направлення  заповненої електронної реєстраційної картки-заяви до уповноваженого органу для перевірки та  прийняття рішення.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом  3 днів

3

Прийняття рішення про призначення/перерахунок житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива в підсистемі Пенсійного фонду України спеціалістами з призначення субсидій.

Головний/провідний спеціаліст Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

В

протягом 10  днів  з дня подання документів

4

Повідомлення про призначення/непризначення/ перерахунок житлової субсидії, відмову у призначенні/перерахунку.

Уповноважена посадова особа виконавчого органу  сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, посадова особа центру надання адміністративних послуг

В

протягом 3 календарних днів з дня його прийняття

 

Порядок оскарження результату надання послуги: відповідно до чинного законодавства.

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь